VAD VI KAN

Vad vi kan2019-04-08T21:26:01+02:00

Vi arbetar i många branscher, alltid både med hjärta och hjärna. Vi gör det för att vi kan, vill och växer av det. Vi gör det för att det är spännande och utvecklande, för att vårt arbete gör nytta och skillnad. 

Nyckelordet är just samarbete – ett nära och kontinuerligt ömsesidigt utbyte mellan oss och våra kunder – mellan dig och oss. Det är helt avgörande för kvaliteten på vårt arbete och skälet till av vi konsekvent rekryterar medarbetare som förutom sin kompetens och professionalism också har erfarenhet från kundsidan och är flexibla, lyhörda och kommunicerande.

Vi erbjuder tjänster inom Management, arkitektur och förändringsledning inom IT. Allt från att säkerställa korrekta strategier och målbilder till leverans av projekt, etablering av tjänster och att förse organisationer med förmåga genom ledarskap. Med gedigen erfarenhet och hög kompetens fokuserar vi alltid på nyttan för kunden. Vi har drivkraften och engagemanget som krävs för att leverera.

Välkommen att prova på hur det känns!

Just nu är vi på Playground Consulting verksamma exempelvis inom transport, facility management, bank och finans, försäkring, detaljhandel, telekom, e-handel, bygg, offentlig sektor och medlemsorganisationer, men vi har erfarenhet av betydligt fler branscher än så.

Vi arbetar inom tre fält:

STRATEGI
Vi hjälper våra kunder att se och ta vara på möjligheterna att utveckla sin verksamhet med hjälp av beprövade och nya IT-lösningar. Vi har också kompetensen att stödja våra kunder i arbetet med att definiera och realisera sina visioner och strategier.

LÖSNINGAR
Vi hjälper våra kunder med utformning av lösningar, såväl i det övergripande strategiarbetet som för att lösa specifika affärsbehov. I det arbetet är en fullvärdig IT-arkitektur avgörande, som nyttjar ny teknik på ett optimalt sätt för att nå strategiska mål.

FÖRÄNDRINGSLEDNING
Vi hjälper våra kunder med såväl projekt- och portföljstyrning som planering och genomförande av program och projekt. Vi förstärker kundens förmåga i sin linjeorganisation, genom gedigen kompetens och förmåga inom både IT-ledning och personalledning