Management

  • Vi hjälper våra kunder att se och ta vara på möjligheterna att utveckla sin verksamhet med hjälp av beprövade och nya IT-lösningar.
  • Vi hjälper våra kunder att definiera och realisera vision och strategi

 

Arkitektur

  • Vi hjälper våra kunder med utformning av lösningar såväl i det övergripande strategiarbetet som för att lösa specifika affärsbehov
  • Vi hjälper våra kunder att nyttja ny teknik för att nå sina strategiska mål

 

Förändringsledning

  • Vi hjälper våra kunder med projekt- och portföljstyrning samt planering och genomförande av program och projekt
  • Vi förstärker kundens förmåga i sin linjeorganisation genom gedigen kompetens och förmåga inom IT ledning och personalledning

 

Vår förmåga är branschöverskridande

Exempel på branscher vi just nu är verksamma inom; transport, facility management, bank och finans, försäkring, detaljhandel, telekom, e-handel, bygg, offentlig sektor och medlemsorganisationer