Stefan Kiesel har börjat på Playground!

Stefan har flera års erfarenhet av konsultuppdrag i allt från att jobba i ledarroller, i utvecklingsprojekt med kravinsamling och till djupare tekniska frågor och utveckling av agila arbetssätt.

Han är en mycket uppskattad ledare från flera chefsroller och som förändringskonsult prioriterar Stefan alltid leverans och det som har störst värde för kunden.

Stefan börjar nu i januari och går direkt på uppdrag hos en av våra mycket viktiga kunder.

Varmt välkommen till Playground!